Vlera e transportit

Vlera e kostos së transportit do të llogaritet si në vijm:
Në rast se vlera totale e shumës së produkteve për një porosi është më e madhe se dhjetë (10) euro, transporti është falas.
Në rastin kur vlera e porosisë nuk e kalon shumen totale prej nëntë e nëntëdhjetë e nëntë (9.99) euro, qmimi i transportit është dy (2) euro.
Vlera e transportit për Shqipëri dhe Maqedoni është pesë(5.00) euro për një porosi.

Dërgesa e produktit

Nga momenti që është aprovuar porosia juaj, dërgesa mund të vonohet 1-2 ditë.

Kur porosia është gati, dhe posta e kontraktuar është e gatshme ta dorëzoj produktin tek ju, ne ju njoftojmë paraprakisht me kontakt përmes telefonit që të sigurohemi që gjindeni në lokacionin e dhënë nga ju.
Mund të egzistojë mundësia të mos gjindeni në lokacionin e dhënë nga ju kur ne ju informojmë që produkti juaj është i gatshëm të arrijë në atë lokacion , atëherë egziston mundësia të shkoni tek zyrat e postës private për t’a marrë produktin.

Mundësia e pagesës

Pagesa realizohet me para në dorë kur bëhet pranimi i produktit.
Shumë shpejtë do të hyjnë edhe forma të tjera të pagesave direkt nga ueb-faqja.